Học bổng Dean – Solent University

Solent University

Học bổng Dean – Đại học Solent là một trong những học bổng du học Anh Quốc giá trị. Học bổng này do thầy Hiệu trưởng tài trợ nhằm hỗ trợ những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Kiến trúc tại Solent Uni
Một góc nhỏ tại Solent University

Tóm tắt giải thưởng

 • Giảm học phí £ 2.500 trên toàn bộ phí hàng năm của khóa học.
 • Học bổng chỉ được trao cho năm học đầu tiên.

Điều kiện apply học bổng Dean

 • Không phải là công dân của các nước thuộc liên minh EU.
 • Học sinh, sinh viên đã đăng ký chương trình đại học hoặc sau đại học toàn thời gian tại Đại học Solent (cơ sở chính). Và đơn đăng ký đã được nhà trường chấp thuận.
 • Chưa nhận học bổng từ chính phủ hoặc bất cứ tổ chức, đơn vị nào.
 • Các bạn sinh viên học chương trình đại học của Đại học Solent không được apply học bổng Dean thạc sĩ.

Quy trình đăng ký và thời gian trao thưởng

 • Học sinh, sinh viên sẽ được nhà trường tự động xét học bổng. Các bạn không cần làm hồ sơ xin học bổng và nộp hồ sơ đi đâu cả. Vì thế ngay từ bước chuẩn bị hồ sơ để xin thư mời nhập học của trường hãy cố gắng làm hồ sơ thật ấn tượng nhé.
 • Nhà trường chỉ chấp nhận các bằng cấp, chứng chỉ trong 2 năm trở lại.
 • Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên thời gian nộp đơn xin học bổng. Thời gian nộp đơn xin học bổng kỳ tháng 09 năm 2021 sẽ vào tháng 07 năm 2021. Thời gian nộp đơn xin học bổng kỳ tháng 01 năm 2022 sẽ vào tháng 10 năm 2021. Thời gian nộp đơn xin học bổng kỳ tháng 05 năm 2025 sẽ vào tháng 02 năm 2022
 • Vì số lượng học bổng có hạn nên không phải tất cả hồ sơ tiềm năng đều được trao học bổng. Nhà trường sẽ trao cho những sinh viên nộp đơn xin học bổng trước chứ không xét theo thành tích từ trên xuống dưới.
 • Học bổng Dean được trao cho sinh viên khi kỳ học chính thức bắt đầu. Học bổng được trao theo hình thức trừ thẳng vào học phí.

Tiêu chí học tập

Các học sinh, sinh viên đạt các yêu cầu đầu vào của nhà trường đều có cơ hội xét học bổng Dean. Học bổng Dean. ESA sẽ nhắc lại các yêu cầu đều vào của đại học Solent cho các bạn nha.

 • IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
 • GPA 3.0 trở lên

Thông tin khác về học bổng Dean

 • Chương trình áp dụng cho các đợt tuyển sinh: Tháng 9 năm 2021, tháng 1 năm 2022 hoặc tháng 5 năm 2022.
 • Đại học Solent có toàn quyền quyết định chuyển nhượng, thay đổi hoặc thu hồi.
 • Những sinh viên bảo lưu sẽ không được nhận học bổng.
 • Sinh viên đã nhận các học bổng khác của Đại học Solent sẽ không được nhận học bổng này.
 • Nếu bạn bảo lưu hoặc nghỉ học, bạn sẽ chỉ được miễn giảm học phí với tỷ lệ tương ứng.
 • Học bổng Dean được xét dựa cá quy định, quy tắc nghiêm ngặt. Vì vậy nhà trường không nhận đơn phúc khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.