Úc hay Australia (phát âm tiếng Việt: Ô-xtrây-li-a, phát âm tiếng Anh: /əˈstreɪljə,_ɒʔ,_ʔiə/) tên chính thức là Thịnh vượng chung Úc (tiếng Anh: Commonwealth of Australia) là một quốc gia bao gồm đại lục châu Úc, đảo Tasmania, và nhiều đảo nhỏ. Đây là quốc gia lớn thứ sáu về diện tích trên thế giới. Các quốc gia lân cận của Úc gồm có Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea ở phía bắc; Quần đảo Solomon, Vanuatu, và Nouvelle-Calédonie thuộc Pháp ở phía đông-bắc; và New Zealand ở phía đông-nam.

  • 7.692.000 km²
  • Canberra
  • UTC+7
  • Đô la Úc

Ngành học tiêu biểu

Lựa chọn khóa học phù hợp với điều kiện của bạn

Khoa học xã hội

Luật

Quản lý

Kinh doanh

Trường học tiêu biểu

Danh sách trường đại học và cao đẳng uy tín

Cao đẳng Mở Úc – Open Colleges Australia

12/300 Elizabeth St Sydney, NSW 2000

349 Nhận xét 870 lượt xem 120 sao

Đại học Nam Queensland Úc

West St, Darling Heights QLD 4350, Úc

67 Nhận xét98 lượt xem 91 sao

Đại học Carnegie Mellon Australia

Torrens Building, 220 Victoria Square, Adelaide SA 5000, Australia

78 Nhận xét 287 lượt xem 29 sao

Cao đẳng Luật – College of Law Australia

2 Chandos St, St Leonards NSW 2065, Úc

13 Nhận xét 237 lượt xem 78 sao

Cao đẳng Thái Bình Dương – Australian Pacific College

189 Kent St, Sydney NSW 2000, Úc

20 Nhận xét 192 lượt xem 45 sao

Đại học Bond – Bond University

14 University Dr, Robina QLD 4226, Úc

78 Nhận xét 120 lượt xem 34 sao